Liturgický prehľad od 8.6.2020 do 14.6.2020

 

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Slávnosť, prikázaný sviatok, slávime ako nedeľu

SO: Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.6.2020 Pondelok Opiná

8:00

9.6.2020 Utorok Herľany

8:00

10.6.2020 Streda Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

11.6.2020 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

12.6.2020 Piatok Kecerovce

8:00

.
13.6.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

Čižatice

19:00

.
14.6.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Dnes je odpust v Boliarove. Každý je srdečne pozvaný. Kazateľ vdp.Cyril Hišem.

 

Kategorie: Oznamy