Liturgický prehľad od 10.6.2019 do 16.6.2019

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ST: Svätého Barnabáša, apoštola – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

 

PI:Košice – Dóm sv. Alžbety – 10:00 diakonská vysviacka

SO: Košice – Dóm sv. Alžbety – 10:00 kňazská vysviacka

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 300 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.6.2019 Pondelok Opiná

8:00

11.6.2019 Utorok Herľany

8:30

12.6.2019 Streda Bačkovík

8:00

13.6.2019 Štvrtok Kecerovce

18:00

14.6.2019 Piatok Kecerovce

18:30

.
15.6.2019 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bačkovík

19:00

.
16.6.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov – odpust

11:00

Čižatice

11:00

16.6.2019 Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Kategorie: Oznamy