Pondelok
5.3.2012

Opiná sv.omša 18:00 hod

Utorok
6.3.2012

Herľany sv.omša 18:00 hod

Streda
7.3.2012

Čižatice sv.omša 18:00 hod

Štvrtok
8.3.2012

Boliarov sv. omša 18:00 hod

Piatok
9.3.2012

Kecerovce krížová cesta
sv.omša
17:30 hod
18:00 hod

Sobota
10.3.2012

Bunetice sv.omša 18:00 hod

 

Nedeľa
11.3.2012

Herľany 08:00 hod Boliarov 08:00 hod
Kecerovce 09:30 hod Opina 09:00 hod
Bačkovík 11:00 hod Čižatice 10:30 hod

 

 

Kategorie: Oznamy, Sv. omše