Liturgický prehľad od 15.4.2019 do 21.4.2019

 

Veľkonočné trojdnie:

ŠT: Zelený štvrtok – 9:30 Omša svätenia olejov – Košice

PI: Veľký piatok – deň prísneho pôstu

SO: Veľkonočná vigília – Biela sobota, 9:00 v Kecerovciach vystavenie Sviatosti Oltárnej k celodennej poklone

Požehnanie jedla:

SOBOTA – 13:00 – Čižatice, 13:30 – Bunetice, 14:00 – Vtáčkovce,   14:30 – Opiná,       15:00 – Kecerovce, kaplnka,   15:30 – Herľany, 16:00 – Čakanovce, 16:30 – Bačkovík,     17:00 – Boliarov

NEDEĽA – 8:00 –  Kecerovce, kostol

 

       Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.4.2019 Pondelok Opiná 18:00 spoveď

18:30

16.4.2019 Utorok Boliarov 18:00 spoveď

18:30

17.4.2019 Streda Čižatice

18:30

18.4.2019 Štvrtok Kecerovce

18:00

19.4.2019 Piatok Kecerovce

15:00

10:00 krížová cesta po dedine
20.4.2019 Sobota Kecerovce

19:30

.
21.4..2019 Nedeľa Požehnanie jedla

8:00

Opiná,Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík, Bunetice

9:30

Vtáčkovce

11:00

Čižatice, Boliarov

11:00

V nedeľu 21.4.2019 o 14:00  pohreb Pavla Martoníka v Kecerovciach

Veľkonočný pondelok: Opiná – 8:00, Herľany8:00, Bačkovík – 9:30, Kecerovce-9:30, Čižatice – 11:00,   Boliarov11:00,

Kategorie: Oznamy