Liturgický prehľad od 8.4.2019 do 14.4.20019

 

 

Veľkonočná svätá spoveď sobota 13.4.2019:

Kecerovce – 14:00, Čižatice – 15:00, Herľany – 16:00

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
8.4.2019 Pondelok Bačkovík 18:00 spoveď

18:30

9.4.2019 Utorok Herľany

8:00

8:30 spoveď chorých
10.4.2019 Streda Čižatice

8:00

8:30 spoveď chorých
11.4.2019 Štvrtok Bunetice 18:00 spoveď

18:30

12.4.2019 Piatok Kecerovce

18:00

8:30 spoveď chorých
.
13.4.2019 Sobota Kecerovce

8:00

.
14.4.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

14.4.2019 Kecerovce

9:30

Bunetice, Boliarov

9:30

14.4.2019 Herľany

11:00

Čižatice, Vtáčkovce

11:00

.
Kategorie: Oznamy