Liturgický prehľad od 30.4.2018 do 6.5.2018

 

UT: Svätého Jozefa, robotníka – Ľubovoľná spomienka

ST: Svätého Atanaza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok, prvý štvrtok v mesiaci

PI: Svätého Floriána, mučeníka – -Ľubovoľná spomienka, prvý piatok v mesiaci

SO: Prvá sobota v mesiaci

Pán Boh zaplať za milodary na seminár vo výške  264,20 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
30.4.2018 Pondelok Opiná

8:00

1.5.2018 Utorok Herľany

8:30

8:00 svätá spoveď
2.5.2018 Streda Čižatice

19:00

18: 15 svätá spoveď
3.5.2018 Štvrtok Boliarov    17:30 spoveď

18:00

Bačkovík 18:30 spoveď

19:00

Opiná        17:30 spoveď

18:00

Bunetice 18:30 spoveď

19:00

4.5.2018 Piatok Kecerovce

18:00

17:00  svätá spoveď
.
5.5.2018 Sobota  Púť rómov do Krakowa

 

 

.
6.5.2018 Nedeľa Herľany

11:00

Opiná 8:00
Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Bunetice

8:00

Čižatice

11:00

Poznámka: Máj, mesiac Panny Márie, modlíme sa Loretánske litánie

Kategorie: Oznamy