Liturgický prehľad od 11.5.2020 do 17.5.2020

 

 

ST: Blahoslávenej Panny Márie Fatimskej – Ľubovoľná spomienka

ŠT: Svätého Mateja, apoštola – Sviatok

SO: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.5.2020 Pondelok Opiná

8:00

12.5.2020 Utorok Herľany

10:00

 pohrebná sv. omša
13.5.2020 Streda Čižatice

18:00

17:00 svätá spoveď
14.5.2020 Štvrtok Boliarov

18:00

17:30 svätá spoveď
15.5.2020 Piatok Kecerovce

18:00

.
16.5.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
17.5.2020 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

 

Kategorie: Oznamy