Liturgický prehľad od 17.2.2020 do 23.2.2020

 

 

SO: Katedra svätého Petra, apoštola – Sviatok

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.2.2020 Pondelok Opiná

8:00

18.2.2020 Utorok Herľany

18:00

19.2.2020 Streda Kňazské rekolekcie
20.2.2020 Štvrtok Bunetice

8:00

21.2.2020 Piatok Kecerovce

17:00

.
22.2.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Opiná

18:00

.
23.2.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Kto cíti povolanie ku kňazstvu má možnosť podať prihlášku do seminára do 31.3.2020

-+

 

Kategorie: Oznamy