Liturgický prehľad od 12.2.2018 do 18.2.2018

ST: Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu,    značenie popolom

Jarné kántrové dni , v stredu piatok a sobotu, záväzný je jeden deň, sú zamerané na prípravu na pokánie , sviatosť zmierenia a činorodú lásku k blížnemu

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Otec arcibiskup, úprimne ďakuje všetkým, za gratulácie, priazeň, slová povzbudenia a modlitby, ktorými ho sprevádzate v jeho náročnej službe

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.2.2018 Pondelok Bunetice-popolec

17:30

13.2.2018 Utorok Opiná-popolec

17:30

Herľany-popolec

18:30

14.2.2018 Streda Boliarov-popolec

17:30

Čižatice-popolec

18:30

Bačkovík-popolec

17:30

Kecerovce-popolec

18:30

15.2..2018 Štvrtok Opiná

8:00

16.2.2018 Piatok Kecerovce

8:00

.
17.2.2018 Sobota Vtáčkovce-popolec

16:30

Herľany

17:30

.
18.2.2018 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

.

Prísny pôst: Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, jeme tri krát denne, iba raz dosýta. Vynika sú chorí.

Kategorie: Oznamy