Liturgický prehľad od 7.5.2018 do 13.5.2018

 

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
7.5.2018 Pondelok Bačkovík

8:00

8.5.2018 Utorok Herľany

8:00

9.5.2018 Streda Vtáčkovce

17:30

Čižatice

18:30

10.5.2018 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Herľany

19:00

Kecerovce

19:00

11.5.2018 Piatok Kecerovce

18:00

.
12.5.2018 Sobota Vtáčkovce

17:30

Bunetice

18:30

.
13.5.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Boliarov

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Poznámka: Máj, mesiac Panny Márie, modlíme sa Loretanske litánie

Kategorie: Oznamy