Liturgický prehľad od 18.5.2020 do 24.5.2020

 

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédia

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
18.5.2020 Pondelok Opiná

8:00

19.5.2020 Utorok Bunetice

8:00

20.5.2020 Streda Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

21.5.2020 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

18:00

Herľany

19:00

Bačkovík

19:00

22.5.2020 Piatok Kecerovce

8:00

.
23.5.2020 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

19:00

.
24.5.2020 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania

 

Kategorie: Oznamy