Liturgický prehľad od 10.5.2021 do 16.5.2021

ŠT:Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

       Zajtra sa začína novéna k Duchu svätému

PI:   Svätého Mateja, apoštola – Sviatok

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédia

Pán Boh zaplať za milodary na seminár vo výške 464 eur,z toho : Bunetice 100 eur, Opiná 77 eur, Kecerovce 75 eur, Čižatice75 eur, Bačkovík 50 eur, Herľany 37 eur, Boliarov 30 eur, duchovný otec + pani 15+5eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
10.5.2021 Pondelok Opiná

18:00

11.5.2021 Utorok Herľany

18:00

12.5.2021 Streda Čižatice

18:00

13.5.2021 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Kecerovce

18:00

Boliarov

18:00

Bačkovík

19:00

Herľany

19:00

14.5.2021 Piatok Kecerovce

18:00

.
15.5.2021 Sobota Boliarov

18:00

.
16.5.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bunetice

11:00

.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení. V mesiaci máj sa modlíme Litánie Loretánske a každý deň modlitbu sv. ruženca.

Kategorie: Oznamy