Liturgický prehľad od 23.5.2022 do 29.5.2022

ŠT: Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť, prikázaný sviatok, slávi sa ako nedeľa

PI: Dnes sa začína novéna k Duchu svätému

NE: 56. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kresťanské masmédia

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
23.5.2022 Pondelok Opiná

9:00

24.5.2022 Utorok Herľany

9:00

25.5.2022 Streda Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

26.5.2022 Štvrtok Bunetice

17:00

Opiná

17:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

18:00

Bačkovík

19:00

Herľany

19:00

27.5.2022 Piatok Kecerovce

18:00

.
28.5.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

.
29.5.2022 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce – 1.sv.prij.

9:30

Bunetice

9:30

Herľany

10:30

Čižatice

11:00

. Boliarov

11:00

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Zamerané sú na prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Kategorie: Oznamy