Liturgický prehľad od 25.2.2019 do 3.3. 2019

PI: Prvý piatok v mesiaci zasvätený k úcte Božského srdca Ježišovho

SO: Prvá sobota v mesiaci zasvätená úcte Srdca Panny Márie

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
25.2.2019 Pondelok Opiná 8:00 sv.  spoveď

8:30

26.2.2019 Utorok Herľany   17:15 spoveď

18:00

Boliarov16:30 spoveď

Bačkovík17:30spoveď

17:00

18:15

27.2.2019 Streda Čižatice 17:15 spoveď

18:00

28.2.2019 Štvrtok Bunetice 17:30 spoveď

18:00

1.3.2019 Piatok Kecerovce 17:00spoveď

18:00

.
2.3.2019 Sobota Vtáčkovce 16:30 spoveď

17:00

Bunetice

17:00

2.3.2019 Opiná

18:00

Bačkovík

18:00

.
3.3.2019 Nedeľa Čižatice

8:00

3.3.2019 Kecerovce

9:30

3.3.2019 Herľany

11:00

.

Poznámka: V nedeľu 3.3.2019 príde na pastoračnú návštevu otec arcibiskup Bernard Bober, 9:30 Kecerovce, 11:00 Herľany

Kategorie: Oznamy