Liturgický prehľad od 17.5.2021 do 23.5.2021

 

Dnes je 55. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne

SO:   Turíčna vigília

 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.5.2021 Pondelok Opiná

8:30

18.5.2021 Utorok Herľany

18:00

19.5.2021 Streda Čižatice

18:00

20.5.2021 Štvrtok Bunetice

18:00

21.5.2021 Piatok Kecerovce

17:00

.
22.5.2021 Sobota Bunetice

18:00

.
23.5.2021 Nedeľa Čižatice

8:00

Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Opiná

11:00

Boliarov

11:00

Prosím o dodržiavanie pandémickych opatrení. V mesiaci máj sa modlíme Litánie Loretánske  a každý deň modlitbu svätého ruženca.

Kategorie: Oznamy