Liturgický prehľad od 12.6.2023 do 18.6.2023

 

UT: Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI: Najsvätejšieho srdca Ježišovho – Slávnosť, dnes je svetový deň modlitieb za

       posväcovanie kňazov      

SO: Nepoškvrneného srdca Preblahoslavenej Panny Márie – Spomienka

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
12.6.2023 Pondelok Opiná

9:00

13.6.2023 Utorok Herľany

9:00

14.6.2023 Streda Čižatice

18:00

15.6.2023 Štvrtok Bunetice

18:00

16.6.2023 Piatok Kecerovce

18:00

.
17.6.20223 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
18.6.2023 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

Jún, mesiac úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa litánie

 

Kategorie: Oznamy