Liturgický prehľad od 11.6.2018 do 17.6.2018

 

PO: Svätého Barnabáša, apoštola – Spomienka

ST: Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Výročie biskupskej vysviacky vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre  východné cirkvi /2009/

PI: Košice – Dóm sv. Alžbety – 10:00 diakonská vysviacka

SO: Košice – Dóm sv. Alžbety – 10:00 kňazská vysviacka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
11.6.2018 Pondelok Púť – Rím
12.6.2018 Utorok Púť – Rím
13.6.2018 Streda Púť – Rím
14.6.2018 Štvrtok Púť – Rím
15.6.2018 Piatok Kecerovce

18:30

.
16.6.2018 Sobota Vtáčkovce

17:30

Čižatice

18:30

.
17.6.2018 Nedeľa Bačkovík

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Boliarov

11:00

 

 

Kategorie: Oznamy