Liturgický prehľad od 13.6.2022 do 19.6.2022

 

PO: Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

ŠT: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Slávnosť, prikázaný sviatok , svätime ako nedeľu

SO: Preblahoslávenej Panny Márie – Ľubovoľná spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
13.6.2022 Pondelok Opiná

9:00

14.6.2022 Utorok Herľany

9:00

15.6.2022 Streda Vtáčkovce

17:00

Čižatice

18:00

16.6.2022 Štvrtok Opiná

17:00

Bunetice

17:00

Bačkovík

18:00

Boliarov

18:00

Kecerovce

19:00

Herľany

19:00

17.6.2022 Piatok Košice – diakonát 10:00
.
18.6.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
19.6.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

Jún, mesiac úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa litánie

Kategorie: Oznamy