Liturgický prehľad od 15.6.2020 do 21.6.2020

 

PI: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Slávnosť, Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov

SO:Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – Spomienka

 

21.6. je farská zbierka na dokončenie výstavby kostola v Čižaticiach

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.6.2020 Pondelok Opiná

8:00

16.6.2020 Utorok Herľany

8:00

17.6.2020 Streda Čižatice

8:00

18.6.2020 Štvrtok Bunetice

8:00

19.6.2020 Piatok Kecerovce

18:00

.
20.6.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

Bunetice

19:00

.
21.6.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

 

Kategorie: Oznamy