Liturgický prehľad od 21.6.2021 do 27.6.2021

 

ŠT: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - Slávnosť

NE: Svätého Ladislava – odpustová slávnosť

Uprimné Pán Boh zaplať za milodary na konsekráciu kostola v Čižaticiach vo výške 1 810 eur: Bačkovík 600 eur, Bunetice 350 eur, Herľany 260 eur, Kecerovce 250 eur, Vtáčkovce 150 eur Opiná 100eur, Boliarov 100 eur

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
21.6.2021 Pondelok Opiná

8:30

Čižatice

19:00

22.6.2021 Utorok Čižatice

19:00

23.6.2021 Streda Čižatice

19:00

24.6.2021 Štvrtok Čižatice

19:00

25.6.2021 Piatok Čižatice

19:00

.
26.6.2020 Sobota Čižatice

10:30

konsekrácia kostola
Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
27.6.2021 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bačkovík

9:30

Boliarov

9:30

Kecerovce – odpust

11:00

Čižatice

11:00

 

Počas celého týždňa bude duchovná obnova, pred konsekráciou kostola v Čižaticiach, spojená s vysluhovaním sviatosti zmierenia pred každou sv. omšou. V nedeľu 27.6. srdečne pozývam na odpust svätého Ladislava do Keceroviec o 11:00, hlavný celebrant a kazateľ vdp. Juraj Jurica

Kategorie: Oznamy