Liturgický prehľad od 9.7.2018 do 15.7.2018

ST: Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy – Sviatok

Vsúrnej potrebe kontaktujte pána kurátora Dreisiga č.t. 6990154 alebo 09 44 612 365

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
15.7.2018 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Herľany

11:00

Kategorie: Oznamy