Liturgický prehľad od 22.7.2019 do 28.7.2019

 

PO: Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Eurrópy – Sviatok

ST: Svätého Jakuba, apoštola – Sviatok

ŠT: Svätých Joachyma a Anny, rodičov Panny Márie – Spomienka

PI: Svätého Gorazda a spoločníkov – Spomienka

 

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.7.2019 Sobota Čižatice

16:30

Boliarov

17:30

Herľany

18:30

.
28.7.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

11:00

V prípade pohrebov kontaktujte pána kurátora na t. č. 09 44 612 365

Kategorie: Oznamy