Liturgický prehľad od 2.8.2021 do 8.8.2021

 

 

ST:Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka

ŠT: Prvý štvrtok v mesiaci

PI: Premenenie Pána – Sviatok, prvý piatok v mesiaci

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
2.8.2021 Pondelok Bunetice  8:00 spoveď

8:30

 Opiná 17:30 spoveď  18:00
3.8.2021 Utorok Herľany 8:00 spoveď

8:30

4.8.2021 Streda Čižatice 8:00 spoveď

8:30

5.8.2021 Štvrtok Bačkovík   8:00 spoveď

8:30

6.8.2021 Piatok Kecerovce 8:00 spoveď

8:30

.
7.8.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bačkovík

18:00

.
8.8.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Podporný fond – zvonček, ABÚ Košice, dnes je prvá nedeľa, zbierka na kostol

Kategorie: Oznamy