Liturgický prehľad od 17.8.2020 do 23.8.2020

 

ŠT: Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:   Svätého Pia X., pápeža – Spomienka

SO: Panny Márie Kráľovnej - Spomienka

 

Dnes je zbierka na kňazský seminár

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
17.8.2020 Pondelok Opiná

8:00

18.8.2020 Utorok Bačkovík

8:00

19.8.2020 Streda Čižatice

8:00

20.8.2020 Štvrtok Bunetice

8:00

21.8.2020 Piatok Kecerovce

8:00

.
22.8.2020 Sobota Bunetice

17:00

Opiná

18:00

Boliarov

19:00

.
23.8.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Kecerovce

9:30

Čižatice – odpust

10:30

Gr.kat. cerkov
Kategorie: Oznamy