Liturgický prehľad od 16.8.2021 do 22.8.2021

 

PI:  Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – Spomienka

SO: Svätého Pia X., pápeža – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
16.8.2021 Pondelok Opiná

8:30

17.8.2021 Utorok Herľany

8:30

18.8.2021 Streda Čižatice

8:30

19.8.2021 Štvrtok Bačkovík

8:30

20.8.2021 Piatok Kecerovce

8:30

.
21.8.2021 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

.
22.8.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

 

Kategorie: Oznamy