Liturgický prehľad od 24.8.2020 do 30.8.2020

 

PO: Svätého Bartolomeja, apoštola – Sviatok

ŠT:  Svätej Moniky – Spomienka

PI:   Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, – Spomienka

SO:  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - Spomienka

 

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kňazský seminár vo výške 350 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
24.8.2020 Pondelok Opiná

8:30

25.8.2020 Utorok Herľany

8:30

26.8.2020 Streda Čižatice

8:30

27.8.2020 Štvrtok Bunetice

8:30

28.8.2020 Piatok Kecerovce

8:30

.
29.8.2020 Sobota Boliarov

17:00

Bunetice

18:00

29.8.2020 Sobota Čižatice

19:00

.
30.8..2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

 Kecerovce  9:30

 

 Bačkovík  11:00  

 

 

Kategorie: Oznamy