Liturgický prehľad od 29.8.2022 do 4.9.2022

 

PO:   Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - Spomienka

PI:   Prvý piatok v mesiaci – úcta k Božskému srdcu Ježišovmu

SO:   Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
29.9.2022 Pondelok Opiná

9:00

30.9.2022 Utorok Herľany

9:00

31.9.2022 Streda Čižatice

9:00

1.9.2022 Štvrtok Túra na Makovicu

8:30

Zraz pri horárni Mudrovce
2.9.2022 Piatok Kecerovce 17:00 spoveď

18:00

Stretnutie birmovancov
.
3.9.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

.
4.9.2022 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Bačkovík

9:30

Kecerovce

9:30

Bunetice

11:00

Čižatice

11:00

V nedeľu po svätej omši zaujemcovia o túru nahlásiť sa v sakristii u p.kurátora. Počet účastníkov potrebujeme kvôli zabezpečeniu stravy. V piatok treba doniesť podklady pre vypisovanie birmovných lístkov. Kto má záujem o spev na slávnosti birmovania, nech príde tiež, je potrebné dohodnúť výber piesní a nácviky spevov.

Kategorie: Oznamy