Liturgický prehľad od 27.9.2021 do 4.10.2021

PO: Svätého Vincenta de Paul, kňaza – Spomienka

ST: Svätého Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – Sviatok

ŠT: Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka

PI:  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka, prvý piatok

SO: Svätých anjelov strážcov – Spomienka, prvá sobota v mesiaci

 

Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 385 eur:Bunetice 70, Herľany 70, Kecer. 60, Opiná 50, Čižatice 45, Boliarov 30, Bačkovík 20, Vtáčkov. 20, fara 20

Na budúcu nedeľu celoslovenská zbierka na Kubu

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
27.9.2021 Pondelok Opiná

8:30

   
28.9.2021 Utorok Bačkovík 16:45 spoveď

17:30

29.9.2021 Streda Čižatice 16:45   spoveď

17:30

   
30.9.2021 Štvrtok Boliarov 17: 00 spoveď

17:30

Opiná 16:30 spoveď

17:00

Herľany 17:45 spov.

18:30

1.10.2021 Piatok Kecerovce 16:30   spoveď

17:30

 
  .        
2.10.2021 Sobota Vtáčkovce 16:30 spov.

17:00

Bunetice

18:00

  .        
3.10.2021 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bačkovík

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

V októbri pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody.

Kategorie: Oznamy