Liturgický prehľad od 5.10.2020 do 11.10.2020

 

PO:   Svätej Faustíny Kowalskej, panny- Ľubovoľná spomienka

ST:   Ružencovej Panny Márie – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
5.10.2020 Pondelok Opiná

17:30

   
6.10.2020 Utorok Herľany

17:30

   
7.10.2020 Streda Čižatice

17:30

   
8.10.2020 Štvrtok Bunetice

17:30

 
9.10.2020 Piatok Kecerovce

17:30

 
  .        
10.10.2020 Sobota Čižatice

18:00

  .        
11.10.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Boliarov

11:00

Počas núdzového stavu, z dôvodu pandémie, pre všetkých veriacich, platí dišpenz  otcov biskupov od sv. omše v nedeľu a prikázané sviatky. Osobitne vyzývam ohrozené skupiny veriacich, pre vek alebo chorobu, aby starostlivo a zodpovedne, zvážili prijaté opatrenia a odporúčania pandemickej komisie a otcov biskupov a zbytočne sa nevystavovali nebezpečenstvu nákazy.

 

 

Kategorie: Oznamy