Liturgický prehľad od 3.10.2022 do 9.10.2022

 

UT:   Svätého Františka Assiského – Spomienka

ST:   Svätej Faustíny Kowalskej, panny – Ľubovoľná spomienka

PI:   Ružencovej Panny Márie – Spomienka

SO: Panny Márie v sobotu – Ľubovoľná spomienka

Pán Boh zaplať za milodary na rádio Lumen vo výške 412 eur: z toho: Bunetice 80, Čižatice 74, Opiná 50, Kecerovce 45, Boliarov 35, Herľany 35, Bačkovík 33,Vtáčkovce 30, fara 25+5 eur

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
3.10.2022 Pondelok Opiná

18:00

4.10.2022 Utorok Herľany

18:00

5.10.2022 Streda Čižatice

18:00

6.10.2022 Štvrtok Boliarov

18:00

7.10.2022 Piatok Kecerovce

18:00

Stretnutie birmovan.
  .
8.10.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Bunetice

18:00

  .        
9.10.2022 Nedeľa Kecerovce

8:00

Opiná, Herľany

9:00

Čižatice, Bačkovík

9:00

 Kecerovce – birmovka  11:00

V októbri pobožnosť svätého ruženca, pol hodinu pred svätou omšou. Mimo svätej omše, pobožnosti svätého ruženca podľa vlastnej dohody. V sobotu o 11:00 svätá spoveďbirmovancov a ich príbuzných v Kecerovciach. Na budúcu nedeľu je o 11:00 je sviatosť birmovania , koho sa sviatosť netýka, prosím zúčastnite sa svätej omše o 8:00 v Kecerovciach, alebo iných filialkach o 9:00, za porozumenie ďakujem.

Kategorie: Oznamy