Liturgický prehľad od 28.10.2019 do 3.11.2019

PO: Svätých Šimona a Júdu, apoštolov – Sviatok

PI:   Všetkých svätých – Slávnosť , prvý piatok v mesiaci

SO: Spomienka na všetkých verných zosnulých, prvá sobota v mesiaci

 

Úprimné Pán Boh zaplať, za milodary na misie vo výške 351,50 eur.

2.11.2019  Dušičková pobožnosť na cintoríne o 14:00, Kecerovce

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
28.10.2019 Pondelok Kecerovce17:00spoveď

18:00

29.10.2019 Utorok Herľany 18:00 spoveď

19:00

30.10.2019 Streda Bunetice 17:00 spoveď

17:30

Opiná 17:00 spoveď

17:30

Bačkovík 18:00 spoveď

19:00

Čižatice 18:00spoveď

19:00

31.10.2019 Štvrtok Vtáčkovce16:30spoveď

17:00

Boliarov18:30spoveď

19:00

1.11.2019 Piatok Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

2.11.2019 Sobota Opiná

8:00

Herľany

8:00

Boliarov

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Bačkovík

11:00

3.11.2019 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Podmienky získavania odpustkov za zomrelých od 1.11. do 8.11. sú:

Svätá omša, sväté prijímanie v milosti poväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci – Odpočinutie večné…

Nový oznam:

Kto má záujem o Zamyslenia na každý deň – 2020, za 3,70 eur, nech sa nahlási v sakristii do 3.11.2019

Kategorie: Oznamy