Pondelok
28.10.2013

Bačkovík sv.zmierenia
sv.omša
17:30 hod
18:00 hod

Utorok
29.10.2013

Herľany sv.zmierenia
sv.omša
17:30 hod
18:00 hod

Streda
30.10.2013

Čižatice sv.zmierenia
sv.omša
17:30 hod
18:00 hod

Štvrtok
31.10.2013

Kecerovce sv.zmierenia

sv. omša

16.30 hod

17:30 hod

Piatok
1.11.2013

Kecerovce

Bačkovík

Herľany

Opiná

Boliarov

Vtáčkovce

Bunetice

Čižatice

sv.omša  9:30 hod

8:00 hod

8:00 hod

8:00 hod

9:15 hod

10:30 hod

9: 30  hod

11:00 hod

Sobota
2.11.2013

Kecerovce

Opiná

Bačkovík

Herľany

Bunetice

Čižatice

sv.omša   9:30 hod

8:15 hod

11:00  hod

8:00 hod

9:30 hod

10: 45 hod

 

Nedeľa
3.11.2013

Boliarov 08:00 hod Herľany 08:15 hod
Opiná 09:30 hod Kecerovce 09:30 hod
Čižatice 11:00 hod Bačkovík 10:45 hod

 

Kategorie: Oznamy