Liturgický prehľad od 31.10.2022 do 6.11.2022

UT: Všetkých svätých – Slávnosť

ST:   Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

PI:   Svätého Karola Boromejského, biskupa – Spomienka

Pán Boh zaplať za milodary na misie vo výške 717 eur: Bačkovík 226,Opiná 65, Herľany 80, Kecerovce 85, Bunetice 50, Čížatice 104, Boliarov 47, Vtáčkovce 30, fara 30 eur.

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
31.10.2022 Pondelok Vtáčkovce 16:30 spov.

17:00

Herľany

18:00

1.11.2022 Utorok Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Kecerovce

9:30

Bunetice

9:30

Boliarov

11:00

Čižatice

11:00

1.11.2022 Utorok Kecerovce

14:00

Pobožnosť za zomrel. cintorín
2.11.2022 Streda Herľany

16:00

   
Kecerovce

17:00

   
Čižatice

18:00

   
3.11.2022 Štvrtok Čižatice

18:00

   
4.11.2022 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
5.11.2022 Sobota Vtáčkovce

17:00

Boliarov

18:00

         
6.11.2022 Nedeľa Opiná

8:00

Herľany

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Bačkovík

11:00

Čižatice

11:00

Podmienky získania odpustkov za duše v očistci: Svätá omša, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím , Otče náš, Zdravas, Sláva, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci. Odpustky môžeme získať od 1.11 do 8.11.

Záujemci o Zamyslenia na každý deň – 2023, nahlaste sa v sakristii, predbežná cena 4 eur.

 

Kategorie: Oznamy