Liturgický prehľad od 4.11.2019 do 10.11.2019

 

PO: Svätý Karol Boromejský, biskup – Spomienka

SO:   Výročie posviacky Lateránskej baziliky - Sviatok

 

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
4.11.2019 Pondelok Opiná

8:00

   
5.11.2019 Utorok Herľany

18:00

   
6.11.2019 Streda Čižatice

18:00

   
7.11.2019 Štvrtok Bunetice

18:00

   
8.11.2019 Piatok Kecerovce

17:00

   
         
9.11.2019 Sobota Vtáčkovce

17:00

Herľany

18:00

         
10.11.2019 Nedeľa Opiná

8:00

Bačkovík

8:00

Bunetice

9:30

Kecerovce

9:30

Čižatice

11:00

Boliarov

11:00

Podmienky získania odpustkov za duše v očistci:

Svätá omša, sväté prijímanie v milosti poväcujúcej, modlitba na úmysel svätého Otca – Verím v Boha, Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci.

Oznam:

Kto má záujem o Zamyslenia na každý deň – 2020, za 3,70 eur, nech sa nahlási v sakristii do 3.11.2019

Kategorie: Oznamy