Liturgický prehľad od 1.6.2020 do 7.6.2020

 

PO: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

ST: Svätého Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

ŠT: Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza – Sviatok

PI: Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka – Spomienka, prvý piatok

SO: Prvá sobota

 

Pán Boh zaplať za milodary na kresťanské masmédia vo výške 401 eur

 

Dátum Deň Obec Čas Obec/Poznámka Čas 
1.6.2020 Pondelok Opiná

8:30

8:00 svätá spoveď
2.6.2020 Utorok Bunetice

8:30

8:00 svätá spoveď
3.6.2020 Streda Bačkovík, 17:45 spoveď

18:30

Čižatice17:30 s. spoveď

18:30

4.6.2020 Štvrtok Boliarov 18:00 spoveď

18:30

Herľany 17:30 s. spoveď

18:30

5.6.2020 Piatok Kecerovce

18:00

17:00 svätá spoveď
.
6.6.2020 Sobota Vtáčkovce

18:00

17:30 svätá spoveď
.
7.6.2020 Nedeľa Herľany

8:00

Opiná

8:00

Kecerovce, Bunetice

9:30

Bačkovík

9:30

Boliarov – odpust

11:00

Čižatice

11:00

Končí sa Veľkonočné obdobie, začína obdobie cez rok, modlíme sa Anjel Pána.     Počas júna sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Kategorie: Oznamy